Svaki proizvod prati odgovarajuća proizvođačka specifikacija koja se usaglašava sa zahtevom kupca.

DIBAL d.o.o
Zrenjanin

PROIZVOĐAČKA SPECIFIKACIJA – primer za jagoda prah

Naziv proizvoda : Liofilizirana Jagoda prah
Šifra proizvoda 01
Proizvedeno od svežeg zamrznutog voća

Fizičko – hemijske karakteristike

Sdržaj vlage: max 5%
Izgled: Crvena boja karakteristična za svežu jagodu
Miris: Karakterističan za sveže voće
Ukus: Karakterističan za jagodu, bez prisustva stranih mirisa.
Strane primese: Nema
Nasipna težina : 220+/- 25 g/l
Prosečna veličina zrna: 250 mikrona

Mikrobiološke karakteristike

Salmonela Ne sme biti u 25 g
Listerija monocitogenes Ne sme biti u 25 g
Echerichija coli cfu/g max 10
Kvasci i plesni max 1000

Sadržaj teških metala

Cd max 0,6 mg/kg
Pb max 2,4 mg/kg
As max 3,6 mg/kg
Cu max 10 mg/kg

Pakovanje:
Polietilenske vreće u kartonskim ktijama neto težine 10 kg

Upotreba:
Proizvod se može upotrebiti bez prethodne prerade

Čuvanje:
Proizvod čuvati u zatvorenom prostoru na sobnoj temperature, bez uticaja uticja okoline
Proizvod je higroskopan pa se mora dobro zatvoriti u slučaju otvaranja.

Rok upotrebe:
24 meseca